7 lí do tốt để sự dụng bảo vệ của Kim Bảo An

  1. Công ty bảo vệ tại Việt Nam đạt được chứng nhận ISO 9001: 2008 về chất lượng
  2.  Bảo hiểm Trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 900.000 USD. Bảo hiểm Lòng Trung Thành 100.000 USD.
  3. Các bảo vệ của chúng tôi có thể dễ dàng luân chuyển khi khách hàng có yêu cầu mà không sợ bất kỳ trở ngại nào về vấn đề hợp đồng lao động.
  4. Với dịch vụ bảo vệ Kim Bảo An, giá cả được bao trọn gói: Chi phí bao gồm đồng phục, thiết bị bảo vệ, ngày nghỉ, phúc lợi xã hội, bảo hiểm . v.v..
  5. Các bảo vệ được thay thế và bổ sung ngay lập tức trong trường hợp bệnh tật, ngày lễ, ma chay, Tết, v.v…không tính thêm chi phí.
  6. Lịch sự, được trang bị đồng phục, bảo vệ chúng tôi sẽ đại diện cho bộ mặt đầy triển vọng của khách hàng.
  7.  Bảo vệ độc lập và của tư nhân. Buộc chấp hành các nội qui của khách hàng. Hoạt động từ năm 2004.